Muzikālā kalpošana

“Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt!”

                                                                                                                    Psalmi 33:1

Mūsu mērķis ir ar mūziku un dziesmām slavēt Dievu un uzrunāt cilvēku sirdis. Mūzika ir viens no spēcīgākajiem veidiem, kā to izdarīt. Tā ir mūsu sirdslieta un cītīgi strādājam, lai to ar katru reizi uzlabotu.

Tempļa draudzes slavēšanas komandas kopš draudzes pastāvēšanas laikiem ir vairākas reizes mainījušās.No 2018.gada, slavēšanas komandā esam 6 cilvēki , bet bieži vien mums pievienojas vēl citi draudzes locekļi un ciemiņi no citām draudzēm.

Kopā muzicējam katrā svētdienas dievkalpojumā un jauniešu vakaros

 

“Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr;es vēlreiz teikšu, priecājieties!”

Filipiešiem 4:4