Vīru kalpošana

” Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja.”

Mateja ev. 26:41

Lai labi un svētīgi iesāktu darba dienu , reizi nedēļā esi aicināts pievienoties vīru lūgšanu stundai, lai kopīgi diskutētu, lasītu Dieva vārdu un lūgtu. Tā ir lieliska iespēja viens otru iedrošināt un stiprināt ticību.

Vīru lūgšanas notiek otrdienās, 7.00

Brāļi Kristū uz lūgšanām sanāk arī no citām baptistu draudzēm.

“Un, no rīta gaiļos cēlies, Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza.gaiļos”

Marka ev.1:35