Vīru kalpošana

Mat. 26:41 Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja.”

Vīru lūgšanu rīti.

Otrdienās 7.00

Sanāk brāļi Kristū uz lūgšanām, arī no citām baptistu draudzēm.

Marka 1:35 Un, no rīta gaiļos cēlies, Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza.gaiļos